รถไฟฟ้า BTS ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร COVID-19 ขอคืนเที่ยวเดินทางได้ - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
gooNEWS

รถไฟฟ้า BTS ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร COVID-19 ขอคืนเที่ยวเดินทางได้

รถไฟฟ้า BTS ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่รับสิทธิ์เติมเที่ยวเดินทางที่หมดอายุแล้วตามจริง ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายตามประกาศจากทางรัฐบาล

**เที่ยวเดินทางที่สามารถขอคืนได้ จะต้องเติมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 และมีเที่ยวเดินทางคงเหลือ หมดอายุใช้งานภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

สำหรับใครที่มีเที่ยวเดินทาง BTS เหลืออยู่ ไม่ต้องกังวลใจเลยจ้า เอาไว้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายแล้วค่อยไปทำเรื่องขอคืนเที่ยวเดินทางได้เลยจ้า….

ที่มา : https://bit.ly/2wQTRk3