COVID2019 Archives - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
  • gooNEWS

    4 ขั้นตอนการขอรับเงินคืน ประกันค่าประปา ต้องรู้อะไรบ้างน้า?

    การประปาส่วนภูมิภาค ได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยขอรับเงินคืนประกันค่าประปาได้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 15 เม.ย.63 จะเริ่มคืนเงินวันที่ 5 พ.ค.63 เป็นต้นไป

  • gooNEWS

    5 ทริคที่ต้องรู้ เลือกเจลแอลกอฮอล์ รับมือสู้ไวรัส

    สถานการณ์ในช่วงนี้ การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญและเราต้องทำกันเป็นอย่างแรก เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19  แต่บางคนอาจมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากการป้องกันด้วยหน้ากากอนามัยแล้ว  เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องมีติดตัวเป็นอย่างยิ่ง วันนี้จะมาแนะนำ 5 สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา มาฝากกันจ้า…