สรุปมาตรการเพิ่มเติม กทม.ประกาศแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
gooNEWS

สรุปมาตรการเพิ่มเติม กทม.ประกาศแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

กรุงเทพฯ ประกาศมาตรการเพิ่มเติม ขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 สรุปดังนี้

1. เปิดบริการงานทะเบียน เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเขต ในวันราชการ
– แจ้งเกิด ตาย ตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนราษฎร สำเนาทะเบียนบัตร จดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (งดวันหยุดราชการ ยกเว้นแจ้งเกิดหรือตาย)

2. ให้ทุกร้าน เปิดให้บริการ เวลา 05.01 – 24.00 น.
-ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านโชห่วย ทั้งใน และนอกห้างสรรพสินค้า ร้ายขายอาหาร ร้ายขายเครื่องดื่ม ทั้งในคูหา รถเข็น และแผงลอย เริ่มตั้งแต่ 2 เม.ย.63

3. ปิดบริการสวนสาธารณะทุกแห่ง ในส่วนของกรุงเทพฯ และเอกชน รวมทั้งสวนชุมชน หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 เม.ย.63

4. ยกเว้นค่าเช่าแผงค้า ห้องสุขา ที่จอดรถในตลาดของกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน มี.ค.63 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ จะทำหนังสือขอยกเว้นค่าเช่าจาก รฟท.

ที่มา : https://bit.ly/3aI1qbO