เที่ยวไหว้พระ Archives - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
  • วัดร่องเสือเต้น เชียงใหม่
    gooเที่ยว

    วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงิน แห่งเมืองเหนือ

    วัดร่องเสือเต้น วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน เมื่อถึงเวลาทำบุญในวันสำคัญต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ซึ่งเมื่อก่อนวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อน คนในหมู่บ้านจึงได้ช่วยกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ และตั้งชื่อว่า วัดร่องเสือเต้น ...