สุพรรณบุรี Archives - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
  • พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
    gooเที่ยว

    พาชม พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

    ตั้งอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ใกล้วัดโพธิ์ศรีเจริญ เปิดให้สักการะพระพุทธรูป รูปเหมือนเกจิครูบาอาจารย์ ท่านท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสำหรับใครที่ต้องการกราบไหว้ ท้าวเวสสุวรรณบริเวณใกล้กับกรุงเทพฯ