บรูไน กัมปงอายเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำ Brunei Kampong Ayer ที่เที่ยวบรูไน สถานที่ท่องเที่ยวบรูไน ทัวร์บรูไน ทริปบรูไน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว Archives - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
  • หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer)
    gooเที่ยว

    หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ บรูไน (Kampong Ayer Brunei)

    บรูไนเป็นที่รู้จักกันดีจากการเป็นแหล่งปีโตรเลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของมัสยิดทองคำ และพระราชวังที่หรูหราอลังการ ประเทศนี้ก่อตัวจากหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำบรูไนที่มีชุมชนซึ่งประกอบอาชีพจับปลาและผลิตสินค้าหัตถกรรมจากไม้ เงินและทองแดง แม้ปัจจุบัน บรูไนเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจแต่ชาวบรูไนก็ไม่เคยลืมรากเง้าของตนเอง ด้วยเหตุนี้ หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) จึงยังคงอยู่และพัฒนาต่อไป