จังหวัดภูเก็ต ปิดทางเข้า-ออกทั้งทางบกและทางน้ำ - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
gooNEWS

จังหวัดภูเก็ต ปิดทางเข้า-ออกทั้งทางบกและทางน้ำ

เริ่ม 30 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 ส่วนทางอากาศเตรียมปิด 10 เม.ย.นี้ ห้ามคน,ยานพาหนะ **ยกเว้น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค**

โดยจังหวัดภูเก็ตออกระกาศฉบับที่ 11/2563
1.ปิดช่องทางบก ด่านท่าฉัตรไชย โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิดและบุคคลเข้าออก จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นยานพาหนะสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค

2 .ปิดช่องทางเดินทางน้ำ ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิด และบุคคล ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ส่วนทางอากาศต้องเตรียมการล่วงหน้าโดยทำหนังสือแจ้งไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต
เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักกิจการพลเรือนประสานในส่วนอากาศยานเพราะมีเที่ยวบินจากทั่วโลก
การปิดทางบก ทางน้ำ สามารถทำได้ทันที แต่ ทางอากาศ ต้องประสานให้ทุกหน่วยเตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งการปิดทุกช่องทางเพื่อควบคุมให้คนอยู่นิ่งกับที่และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้มากขึ้นจึงต้องมีประกาศฉบับที่11ปิดทางบกและทางน้ำ ส่วนฉบับต่อไปจะปิดทางอากาศ จะออกประกาศในเร็วๆนี้


และปัจจุบันได้ทำการบินระหว่างประเทศเข้ามา มีผู้โดยสาร 4 คน ส่วนขาออกมีผู้โดยสารจำนวน 8,448 คน แสดงว่า คนไม่เข้ามาแล้ว ส่วนภายในประเทศก็เช่นกัน มีจำนวนน้อยมาก ขาเข้า 517 คนขาออก 2,000 กว่าคน ทั้งนี้ทางจังหวัด ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเตรียมตัวในการปิดทางอากาศ โดยกำหนดปิดทางอากาศ ในวันที่ 10 เมษายนนี้

เนื้อหาข่าวจาก : ปชส.จังหวัดภูเก็ต