ครม. เคาะงบ 1,109 ล้าน สร้าง สวนสัตว์ปทุมธานี แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี - GooThai - ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
gooNEWS

ครม. เคาะงบ 1,109 ล้าน สร้าง สวนสัตว์ปทุมธานี แห่งใหม่ คลองหก ปทุมธานี

ครม. เผยงบผูกพันข้ามปี งบประจำปี 2565 จำนวน 1,109 ล้านบาท ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สร้าง สวนสัตว์ปทุมธานีแห่งใหม่ ที่ดินพระราชทาน จำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิดจัดทำเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ครบถ้วนในระดับสากล ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในและนอกถิ่นอาศัย ระบบภูมินิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
.
เมื่อ 11 ม.ค. 2565 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุ เห็นชอบงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,109 ล้านบาท ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะต้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ต่อสำนักงานประมาณต่อไป ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เป็นการดำเนินงานระยะยาวระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570
.
รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการ รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย

  1. พื้นที่สวนสาธารณะ
  2. พื้นที่ส่วนพาณิชย์
  3. พื้นที่ส่วนป้องกันน้ำท่วม
  4. พื้นที่ส่วนวิจัย
  5. พื้นที่ส่วนจอดรถ
  6. พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์โซนแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และสวนสัตว์เด็ก

แหล่งข่าวอิงอ้าง : THE STANDARD