Hong Kong Palace Museum พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง
gooฮ่องกง

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง…เปิดให้เข้าชมแล้ว!!! 香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮองกง (香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum) ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก 西九文化區的西端 การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2019 เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป้าหมายหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือการเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก ส่งเสริมการวิจัยสาธารณะและการชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมจีน โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันวัฒนธรรมชั้นนำของโลกเพื่อส่งเสริมการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

โบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติจากชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์พระราชวังในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน มากกว่า 900 รายการ ถูกนำมาจัดแสดงหมุนเวียนที่ในนิทรรศการขนาดใหญ่ เป็นการจัดเรียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของฮ่องกง เกิจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพิพิธภัณฑ์ ทำให้สถานะของพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮองกงกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างจีนและต่างประเทศ

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮองกง (香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 13,000 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 30,000 ตารางเมตร สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ห้องโถงนิทรรศการทั้งหมด 9 ห้อง พื้นที่รวม7,800 ตารางเมตร การออกแบบประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์และห้องโถงสามชั้นของพิพิธภัณฑ์ มีการเลียนแบบมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง ชั้นต่างๆ เชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่ช่องว่างในแนวตั้ง ผนังด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ใช้สีทองเป็นสีพื้น ตกแต่งด้วยสีเทาและสีแดง ด้านในทาผนังสีอ่อน ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชื่นชมการออกแบบอันชาญฉลาดของการผสมผสานอย่างลงตัวของพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โดยรอบ และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพบริเวณลานกว้างของทางเข้าพิพิธภัณฑ์ จะเห็นเส้นขอบฟ้าของเกาะฮ่องกงและภูมิทัศน์ของเกาะลันเตา

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

ชั้นต่างๆ เชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่ช่องว่างในแนวตั้ง ผนังด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ใช้สีทองเป็นสีพื้น ตกแต่งด้วยสีเทาและสีแดง ด้านในทาผนังสีอ่อน ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชื่นชมการออกแบบอันชาญฉลาดของการผสมผสานอย่างลงตัวของพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โดยรอบ และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพบริเวณลานกว้างของทางเข้าพิพิธภัณฑ์ จะเห็นเส้นขอบฟ้าของเกาะฮ่องกงและภูมิทัศน์ของเกาะลันเตา

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

ภายในพิพิธภัณฑ์มีห้องนิทรรศการทั้งหมด 9 ห้อง จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่องและนิทรรศการพิเศษ ในบรรดาห้องจัดแสดงนิทรรศการ 5 ห้อง จะแนะนำประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์พระราชวังพร้อมหัวข้อพิเศษ และแนะนำประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์พระราชวังผ่านผลงานที่โดดเด่นในคอลเล็กชัน นอกจากนี้ยังมีแกลเลอรีที่จัดนิทรรศการตามธีม2แห่ง ที่จะจัดแสดงผลงานศิลปะของฮ่องกงจากทุกสาขาอาชีพ รวมถึงศิลปะมัลติมีเดีย และแกลเลอรี่พิเศษ 2 แห่งสุดท้ายจะจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ที่รวบรวมโดยพิพิธภัณฑ์เองหรือร่วมกับสถาบันอื่น ๆ

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการนำโบราณวัตถุคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์พระราชวังในกรุงปักกิ่งออกมาโชว์นอกประเทศ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1925 เป็นต้นมา ซึ่งโบราณวัตถุหลายชิ้นไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนและนี่เป็นการจัดแสดงต่อสาธารณะในฮ่องกงเป็นครั้งแรก นอกจากนิทรรศการกว่า 100 รายการที่พิพิธภัณฑ์ฮ่องกงได้ยืมจากสถาบันทางวัฒนธรรมอื่นๆแล้ว ในนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑ์ยังมีจัดแสดงคอลเล็กชั่นอันล้ำค่า 13 รายการที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในกรุงปารีสให้ยืมมาอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงมีอุปกรณ์การจัดนิทราศการที่ครบครัน รวมถึงห้องบรรยายที่จุคนได้ 400 คน ศูนย์การเรียนรู้และทรัพยากร ห้องกิจกรรม ห้องโถงใหญ่ที่มีจุดชมวิว ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กงแห่งเกาะฮ่องกง...เปิดให้เข้าชมแล้ว!!!   香港故宮文化博物館 Hong Kong Palace Museum

บัตรเข้าชมทั่วไปมีราคา 50 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 230 บาท) ขณะบัตรเข้าชมนิทรรศการพิเศษมีราคา 120 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 550 บาท) โดยบัตรเข้าชมนิทรรศการเปิด ช่วง 4 สัปดาห์แรก จำนวนประมาณ 140,000 ใบ ถูกจำหน่ายไปแล้วประมาณ 80 % ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง ประชาชนทั่วไปสามารถจองเข้าชมออนไลน์ได้ฟรีทุกวันพุธเป็นเวลา 12 เดือนนับจากการเปิด (ยกเว้นนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ) ในเวลาเดียวกัน พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงจะจองตั๋วมาตรฐานประมาณ 150,000 ใบ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและสถาบันหลายแห่งเพื่อแจกจ่ายให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ติดตามพวกเราชาว Goothai ที่จะพาคุณท่องเที่ยวทั่วไทย กินทั่วไทย พักทั่วไทย ได้ที่
เว็บไซต์ www.goothai.com
Fanpage : Goothai ท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก

Add Line Official :

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ M-1.png